محصولات:
Network Attached Servers » EliteNas-Storage
 
EN104L+BXR

اطلاعات کلی
برسی اجمالی
مشخصات فنی 
دسترسی به مدل ها
دانلودها  
 
  • Dual Gigabit and RAID Hard Drives Protection
    Hardware RAID support up to 6
    Feature Rich Network Storage -  Build-in Snapshot, Folder Replication and iSCSI
    iSCSI Support for VMware and Microsoft Hyper-V
    NAS to NAS Replication
 


پشتیبانی