محصولات:
Rackmount Storage » AccuRAID
 
AR424I

اطلاعات کلی
برسی اجمالی
مشخصات فنی
دسترسی به مدل ها
دانلودها  
 
 •  
   
  Intel IOP 342 64-bit processor with 2GB on-board ECC cache memory (upgradeable to 4GB).

  Up to 900MB/s and 200K IOPS with dual redundant controller.
   
  SAS / SATA II RAID 60 ASIC engine, providing the highest level of data protection.
   
  Suports Quad Channel, or 4 * Gigabit Ethernet, supports 802.3ad port trunking, LACP.

  Support VMware Sphere, ESX/ESXi 4.0, Microsoft Hyper-V and Citrix
   
  Supports SAS or SATA Hard drives.
 


پشتیبانی