محصولات:
Rackmount Storage » AccuRAID
 
AR316ITR

اطلاعات کلی
برسی اجمالی
مشخصات فنی
دسترسی به مدل ها 
دانلودها
 
 •  
   
  Intel IOP 342 64-bit processor with 2GB on-board ECC cache memory (upgradeable to 4GB).
   
  Active-active dual redundant controller.
   
  Up to 1300MB/s and 220K IOPS with dual redundant contoller.
   
  SAS / SATA II RAID 60 ASIC engine, providing the highest level of data protection.

  Support VMware Sphere, ESX/ESXi 4.0, Microsoft Hyper-V and Citrix.
   
  Supports SAS or SATA hard drives.
   
   
 


پشتیبانی