محصولات:
Rackmount Storage » AccuRAID
 
AR424F16

اطلاعات کلی
برسی اجمالی
مشخصات فنی  
دسترسی به مدل ها 
دانلودها 
 
 •  
   
  800MHz processor with 2GB on-board ECC cache memory (upgradeable to 8GB).
   
  6G SAS/6G SATA RAID 60 ASIC engine, providing the highest level of data protection.
  RAID
   
  Supports JBOD, RAID 0, 1, 1E, 0+1, 3, 5, 6, 30, 50, 60 with hot spare and multipile volumes.

  Embedded enclosure management through WEB GUI, LCD control panel, and online RAID management via RS-232 port.
 


پشتیبانی