محصولات:
Tower Storage » TowerRAID 12G
 
TR8X12G

اطلاعات کلی
برسی اجمالی
مشخصات فنی  
دسترسی به مدل ها 
دانلودها   
 
 •  
   
  Eight 3.5-inch or 2.5-inch SAS or SATA hard drives to mini-SAS HD SFF-8644 interfaces.
   
  Accesses eight hard drives using only two cables.

  Supports JBOD, spanning, RAID 0, 1, 1+0, 5, 6 with spare via RAID controller card
   
  Cable-less backplane design supporting hot-swappable SATA and SAS hard drives.
   
  Supports plug & play for easy installation.

  250 watts power supply (90V to 264V).

 


پشتیبانی